Sportyplanner – liikunnanopettajan paras työkalu

Kuntosali Well Gym

Sportyplanner

Luo yksilölliset harjoitusohjelmat, ravinto-ohjelmat, laadukkaat valmennukset ja verkkokurssit.

Tue oppilaiden omatoimista liikkumista ja liikunnan harrastamista

Sportyplannerin avulla liikunnanopettajat voivat tukea oppilaiden omatoimista liikkumista ja liikunnan harrastamista. Opettaja voi jakaa liikunnallisia kotitehtäviä, jolloin oppilaat voivat harjoitella liikuntataitojaan omassa ympäristössään. Kotitehtävien avulla oppilaat voivat jatkaa liikunnan harrastamista myös koulun ulkopuolella, ja opettaja voi seurata heidän suorituksiaan Sportyplannerin kautta. Opettaja voi kannustaa ja motivoida oppilaita omatoimiseen liikunnan harrastamiseen antamalla palautetta ja tarjoamalla vinkkejä ja neuvoja. Sportyplannerilla opettaja voi luoda esimerkiksi eri kuntotasoille soveltuvia harjoitusohjelmia ja jakaa harjoitteet eri ryhmille.

Sportyplanner tarjoaa myös mahdollisuuden pitää treenipäiväkirjaa, jossa oppilaat voivat kirjata ylös suorittamansa treenit. Treenipäiväkirja auttaa oppilaita seuraamaan omaa aktiivisuuttaan ja asettamaan itselleen tavoitteita. Opettaja voi käyttää treenipäiväkirjaa oppilaiden kehityksen seurantaan ja tarjota tarvittaessa lisäohjausta ja -motivointia. Treenipäiväkirjan avulla oppilas voi konkreettisesti nähdä oman edistymisensä ja motivoida itseään jatkamaan liikunnan harrastamista.

Move mittaukset ja fyysisen toimintakyvyn edistäminen

Sportyplanner tarjoaa liikunnanopettajille kattavan työkalun fyysisen toimintakyvyn mittaamiseen ja edistämiseen. Move mittaukset ovat helppo ja selkeä tapa arvioida oppilaiden fyysistä kuntoa ja seurata heidän kehittymistään ajan myötä. Testien avulla opettaja pystyy määrittämään oppilaiden vahvuudet ja heikkoudet, jotta hän voi kohdentaa harjoitteita ja ohjeistusta yksilöllisesti. Sportyplannerin avulla move mittausten tulokset voidaan kirjata ja näyttää graafisessa muodossa, jolloin oppilaat saavat selkeän kuvan omasta kehityksestään. Tämä motivoi heitä sitoutumaan ja jatkamaan liikunnan harrastamista.

Sportyplannerissa on myös monipuolinen valikoima harjoitusohjelmia ja -kokonaisuuksia, jotka on suunniteltu edistämään oppilaiden fyysistä toimintakykyä. Ohjelmat sisältävät erilaisia liikkeitä ja harjoitteita, jotka kehittävät voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä. Sportyplannerin mediakuvasto tarjoaa yli 4000 liikettä, joiden avulla opettaja voi suunnitella monipuolisia ja tehokkaita harjoituksia. Opettaja voi luoda oppilaille henkilökohtaisia harjoitusohjelmia ja seurata heidän suorituksiaan. Tämä auttaa opettajaa tarkkailemaan oppilaiden edistymistä ja tarjoamaan tarvittaessa lisäohjausta ja motivointia.

Liikkuvuus- ja liikehallintamittaukset, ohjatut treenit ja viikkotreenit

Sportyplannerin opettajalisenssissä on paljon valmista materiaalia liikunnanopetuksen tarpeisiin. Toisella asteella on perusteltua käydä läpi toimintakykyä ja siihen olemme laatineet liikkuvuus- ja liikehallintamittaukset. Mittaukset koostuvat liikkeistä, joiden avulla opiskelija saa paremman käsityksen omasta kehonhallinnasta ja liikkuvuudesta. Etenkin nykypäivänä runsas passiivinen paikallaanolo aiheuttaa turhia jumeja ja jähmeyttä, mikä näkyy siinä, että nuorilla on ongelmia esimerkiksi hartiarenkaan liikkuvuudessa. Mittaus antaa nuorelle konkreettisesti kokemuksen kehon toimintakyvystä ja opettaja voi antaa vinkkejä siihen, miten esimerkiksi liikkuvuutta voi kehittää. Sportyplanner tarjoaa näihin runsaasti valmiita harjoituksia, jotka vaihtelevat kestoltaan 10 minuutista kokonaiseen tuntiin.

Opettajan valmis materiaali sisältää myös ohjattuja treenejä, joita voi teettää esimerkiksi opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan normaaliin opetukseen. Edelleen valmiiseen materiaaliin kuuluu viikkotreenit. Näitä kannattaa hyödyntää etenkin perusopetuksessa, jossa liikunnanopettaja kohtaa nuoren koko lukukauden ajan. Viikkotreenien avulla opettaja voi kannustaa nuoria tekemään lyhyitä treenejä omassa arjessaan. Viikkotreenit sisältävät valmiin noin 10-20 minuutin mittaisen treenin, joka tehdään pääasiassa omalla kehonpainolla ja joissakin treeneissä esimerkiksi jumppakuminauhaa tai kahvakuulaa hyödyntäen.

Tutustu liikunnanopetukseen suunnattuun palvelukokonaisuuteen

Lue lisää kuinka voit hyödyntää Sportyplanneria liikunnanopetuksessa, klikkaa tästä
Kokeile liikunnanopetukseen suunnattua Sportyplanner ohjelmistoa, klikkaa tästä

Saatat pitää myös näistä

Taukojumppaa oppitunneille

Taukojumppaa oppitunneille

Tauota oppitunteja tehokkaasti Breeik taukojumppilla Taukojumppa on tehokas tapa piristää oppituntien välillä istumisesta kangistunutta kehoa ja mieltä. Liikunnan...

lue lisää