Moderni ohjelmisto liikunnanopetuksen tueksi liikunnanopettajille ja oppilaille

Kuntosali Well Gym

Sportyplanner

Luo yksilölliset harjoitusohjelmat, ravinto-ohjelmat, laadukkaat valmennukset ja verkkokurssit.

Moderni ohjelmisto liikunnanopetuksen tueksi liikunnanopettajille ja oppilaille

elo 30, 2023Blogi

Monipuoliset Sportyplanner ominaisuudet helpottavat liikunnanopettajan työtä.

Etenkin toisella asteella liikunnanopetus on muuttunut viimeisten vuosien aikana paljon. Toimin itse liikunnan ja terveystiedon opettajana Kalevan lukiossa Tampereella. Minulle tulee enemmän pyyntöjä siitä, että voiko kurssin suorittaa itsenäisesti, kun opiskelija ei saa liikuntaa sovitettua omaan lukujärjestykseen. Tai perusteluna on sosiaalisten suhteiden pelko eli opiskelija kokee ryhmässä toimimisen ahdistavaksi ja haluaisi suorittaa koko kurssin itsenäisesti.

Miten opiskelija sitten dokumentoi näitä itsenäisiä liikuntasuorituksia kurssilla? Annanko oppilaille puhelinnumeroni ja he raportoivat minulle esim. Whatsappilla? Vai hyödynnänkö kenties Google Classroomia? 

Itse käytin aiemmin Whatsappia, mutta se ei ollut toimiva ratkaisu. Koin sen käytön melko sirpaleiseksi ja opiskelijoilta saattoi tulla viestiä myös ilta-aikoina.

Lukujärjestys, viestintä, esitietokyselyt, itsearvioinnit ja liikuntaan liittyvät kotitehtävät samassa sähköisessä alustassa

Sportyplannerilla pystyn luomaan ryhmiä, laatimaan ryhmälle lukujärjestykset, teettämään itsenäiset suoritukset niille, jotka ovat osan kurssin tunneista poissa tai tekevät kurssin kokonaan itsenäisesti. Lisäksi haluan motivoida opiskelijoita liikkumaan säännöllisesti. Siksi teetän pakollisilla liikuntakursseilla (LI1 ja LI2) myös itsenäisiä tehtäviä. Ne ovat lyhyitä noin 15–20 min. mittaisia treenejä lihaskuntoharjoitteluun tai huoltavaan harjoitteluun.

Tänä syksynä minulla on tosi aktiivinen ryhmä, jossa on paljon myös urheilevia nuorukaisia. He treenaavat paljon ja tämä näkyy valitettavasti myös siinä, että liikkuvuudessa on puutteita ja paikat ovat jumissa. Jotta nuori oppii myös huoltavan harjoittelun merkityksen, on tärkeää, että pystyn antamaan tähän myös käytännön vinkkejä. Sportyplannerin avulla voin laatia näppärästi yksittäisistä liikkeistä kokonaisia treenejä, jotka madaltavat kynnystä itsenäiseen harjoitteluun ja auttavat siten nuorta tekemään niitä myös jatkossa säännöllisemmin. Voit ottaa alla olevan huoltavan treenin osaksi omaa opetusta jakamalla linkin oppilaiden käyttöön.

Lukujärjestys

Omaa työtäni helpottaa merkittävästi, kun voin laatia opiskelijoille lukujärjestyksen Sportyplanneriin. Teen tämän Kalenteritapahtuma-toiminnon avulla:

Sportyplanner Luo kalenteritapahtuma
Sportyplanner Luo kalenteritapahtuma 2

Lomakkeet

Ensimmäisellä tunnilla kerron muun muassa, millä kriteereillä kurssin arvosana muodostuu. Linkitän nämä kriteerit Sportyplanneriin eli annan opiskelijoille katseluoikeuden tiedostoon ja  he lukevat ne tunnin aikana. Näin toiminta on arvioinnin osalta aina näkyvää ja johdonmukaista. 

Lisäksi teetän opiskelijoilla esitietokyselyn, jonka luon Sportyplannerissa ja jaan ensimmäisellä tunnilla. Esitietokyselyssä kysyn mahdollisista liikuntarajoitteista tai sairauksista, liikkumistottumuksista sekä opiskelijan tavoitteista ja toiveista kurssille.

Lomakkeet

Itsearviointi kasvatuksen työvälineenä

Kun lukujärjestys on Sportyplannerissa, mahdollistaa se myös opiskelijan tekemän itsearvioinnin. Opiskelija näkee applikaatiosta lukujärjestyksen kuukausikalenterista ja voi avata kunkin päivän tapahtuman. Tapahtumaan on mahdollista kirjata omia merkintöjä. Opiskelija voi esimerkiksi arvioida omaa tuntiaktiivisuuttaan. Arviointi on mahdollista tehdä viisiportaisella asteikolla ja lisätä mukaan myös tekstiä. Tässä esimerkki viime kevään ryhmän yhden opiskelijan merkinnöistä:

Itsearviointi

Koen, että jokaisella tunnilla ei ole tarpeen arvioida omaa toimintaa. Joskus on hyvä vain nauttia liikkumisesta ilman suurempia tavoitteita. Ajoittain myös kiire on tuntien riesana, kun myös siirtymiin liikuntapaikalle ja takaisin koululle tulee varata aikaa ja ne nipistävät aikaa aktiivisesta tekemisestä. Sportyplanner kuitenkin antaa itsearviointiin mahdollisuuden ja jos opiskelija kokee tämän itselleen toimivaksi tavaksi vaikka jokaisella tunnilla, sitä kannattaa ilman muuta hyödyntää! 

Pyrin pitämään arvioinnin yhdellä viikon kolmesta tunnista. Annan tunnin alussa jonkin tavoitteen, esim. toisen kannustaminen ja huomioiminen ja tästä käydään lyhyt keskustelu esimerkiksi seuraavin kysymyksin: Mikä merkitys kannustamisella on ryhmän toiminnalle? Millaisessa joukkueessa sinä viihdyt? Miten sinä haluat toimia edistääksesi joukkeen toimintaa? Tunnin jälkeen opiskelija reflektoi omaa toimintaansa ja dokumentoi tämän kyseisen päivän kohdalle Sportyplanneriin. 

Opiskelijan arviointi antaa mahdollisuuden esimerkiksi rakentavaan palautteeseen. Välillä opiskelija arvioi tekemisensä reilusti yläkanttiin. Paperilla oma toiminta on ollut tehokasta, mutta oikeasti siinä on ollut reilusti parantamisen varaa. Koska näen arvioinnin vasta tunnin jälkeen, ei palautetta voi enää antaa kasvotusten (jos ei sattumalta näe opiskelijaa välitunnilla) ennen seuraavaa tuntia. Sportyplannerista on tässä tilanteessa helppo lähettää opiskelijalle viestillä tämä palaute. Kerron oman näkemykseni ja rohkaisen opiskelijaa toimimaan aktiivisemmin. Seuraavalla tunnilla on tärkeä palata vielä asiaan. Monesti rakentava palaute myös näkyy opiskelijan toiminnassa ja tekemisessä tapahtuu kurssin aikana muutosta aktiivisempaan suuntaan. 

Kotitehtävien avulla lisää tukea nuoren itsenäiseen liikkumiseen

Toivon, että seuraava hallitus tarttuisi kiinni koululiikunnan tuntimäärään toisella asteella. Kun liikunta on puristettu kurssimuotoiseksi, ei se edistä niitä tavoitteita, joita opetussuunnitelmaan on kirjattu. Elinikäiseen liikkumiseen kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä eikä siihen mitenkään riitä vajaan kahden kuukauden ajanjakso vuoden aikana. Mutta turha itkeä, näillä resursseilla mennään nyt. Olen itse miettinyt, miten saada eniten irti rajallisen aikaikkunan sisällä. Olen viime vuodet päätynyt liikunnassa kotitehtäviin ja pyrin toiminnassani aktivoimaan erityisesti niitä, jotka liikkuvat vähän. Pakollisilla kursseilla käydään läpi kunto-ominaisuuksia (liikkuvuus, voima, kestävyys) kehittävää harjoittelua seuraavin sisällöin:

  • Kuntosaliharjoittelu
  • Kotona tapahtuva lihaskuntoharjoittelu omalla kehonpainolla
  • Liikkuvuusharjoittelu ja kehonhuolto
  • Kestävyysharjoittelu

Ohjaan esimerkiksi lihaskuntoharjoituksen, joka tehdään kehonpainolla. Luon Sportyplanneriin ohjelman, jonka jaan ryhmälle. Opiskelijat tekevät treenin kotitehtävänä viikon aikana. Treeni on kestoltaan melko lyhyt, noin 15 minuutin mittainen, jotta kynnys sen tekemiseen ei olisi korkea. 

Eniten kotitehtävistä hyötyvät perusopetuksen oppilaat, koska opettaja näkee heitä ympäri lukukauden. Kotitehtävät palvelevat myös Move-mittauksia. Liikunnanopettajan kannattaakin hyödyntää kotitehtävien potentiaalia esimerkiksi 7. vuosiluokalla. Tällöin Move-mittaukset eivät tule isona mörkönä kun niistä on puhuttu jo edeltävänä vuonna ja tehty tunneilla ja kotitehtävinä treenejä, jotka vahvistavat mittauksissa mitattavia ominaisuuksia. Olemme laatineet Sportyplanneriin Move-mittauksiin liittyen lyhyitä, noin 15 minuutin mittaisia treenjä ja ne on jaoteltu ylävartalon, alavartalon ja keskivartalon treeneihin sekä yhdistelmätreeniin, jossa kehitetään sekä lihaskuntoa että kestävyyttä. Suosittelen hyödyntämään kotitehtäviä. Ne ovat yksi toimiva tapa kasvattaa säännölliseen liikunnan harrastamiseen.

Löydät Ohjelmat kirjautuneena käyttäjänä (opettajan testitunnuksilla tai maksullisella ope-tunnuksella):

  • Kirjaudu sisään
  • Avaa Ohjelmapaketit-sivu 
  • Expert School 
  • Move treenit:
Sportyplanner Move treenit

Itsenäiset liikuntasuoritukset katsottavissa yhdellä silmäyksellä

Oman kouluni kuntosali on melko pieni eli joudun puolittamaan ryhmän. Monesti kollega on oman ryhmänsä kanssa liikuntasalissa, jolloin puolet ryhmäni opiskelijoista tekevät itsenäisen kestävyyslenkin. Lenkki dokumentoidaan Sportyplanneriin ja siihen liitetään kuvakaappauskuva esim. Sportstrackerin harjoituksen yhteenvetonäkymästä. Näin pystyn yhdellä silmäyksellä tarkistamaan, että jokainen on myös tehnyt tunnin aikana lenkin.

Ryhmän puolittamisessa on myös selkeä hyöty eli tällä tavalla pystyn ohjaamaan opiskelijoita yksilöllisemmin. Pienemmässä ryhmässä on myös enemmän aitoa vuorovaikutusta ja mahdollisuus luoda paremmin yhteyttä opiskelijoihin. Isoissa ryhmissä toiminta painottuu paljolti ryhmän hallintaan ja siihen, että saa tunneille aktiivista tekemistä. Yksilölliseen kohtaamiseen jää paljon vähemmän mahdollisuuksia. Suosittelenkin toisella asteella kokeilemaan ryhmän puolittamista omilla tunneilla esimerkiksi kuntosalituntien osalta.

Itsearviointi kurssista

Teetän opiskelijoilla itsearvioinnin koko kurssin toiminnasta. Teen tämän kuten esitietokyselyn eli laadin Sportyplannerissa lomakkeet-sivulla itsearviointi-lomakkeen. Itsearvioinnissa pyydän opiskelijaa myös pohtimaan, miten hän jatkaa itsenäistä liikkumista kurssin jälkeen. Opiskelija laatii itselleen viikkokohtaisen liikuntasuunnitelman eli haluan että opiskelija tekee tämän itselleen näkyväksi. 

Työn hallintaa helpottaa se, että itsellä on selkeä suunnitelma siitä, miten materiaalit tallentaa kunkin ryhmän osalta. Googlen ja Microsoftin sovellukset toimivat myös ja materiaalit pystyy sijoittamaan eri kansioihin. Sportyplannerin etuna edellisiin verrattuna on etenkin seurantatoiminnot niin yksittäisen henkilön kuin ryhmän osalta. Korvattavat tehtävät on myös helppo dokumentoida Sportyplanneriin tai jos opiskelija suorittaa kurssin kokonaan itsenäisesti. Lisäksi kotitehtävät pystyy luomaan selkeinä videoina ja luomaan yksittäistä liikkeistä kokonaisen treenin, joka pyörii nonstoppina alusta loppuun saakka. Ohjattu treeni madaltaa kynnystä itsenäiseen harjoitteluun. Katso esimerkkitreeni tästä.

Tutustu Sportyplanneriin

Testaa Sportyplanneria maksutta. Luo tunnus tästä.

Varaa Sportyplanner demo-aika

Ota yhteyttä ja sovitaan ohjelmiston esittelyaika. Näin saat selkeän käsityksen, miten Sportyplanner toimii ja pystyt hyödyntämään sitä tehokkaasti omassa opetuksessasi.

Jarmo Pakkala

jarmo@sportyfly.fi

Puh. 050 336 5365

Saatat pitää myös näistä

Taukojumppaa oppitunneille

Taukojumppaa oppitunneille

Tauota oppitunteja tehokkaasti Breeik taukojumppilla Taukojumppa on tehokas tapa piristää oppituntien välillä istumisesta kangistunutta kehoa ja mieltä. Liikunnan...

lue lisää