Moderni hyvinvointi ohjelmisto fysioterapiaan: kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta

Kuntosali Well Gym

Sportyplanner

Luo yksilölliset harjoitusohjelmat, ravinto-ohjelmat, laadukkaat valmennukset ja verkkokurssit.

Moderni hyvinvointi ohjelmisto fysioterapiaan: kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta

syys 29, 2023Blogi

Ohjelmisto kuntoutusohjelmien suunnitteluun ja asiakkaan seurantaan

Fysioterapeutti ja muut kuntoutusalan ammattilaiset voivat Sportyplannerin avulla nopeuttaa ja suoraviivaistaa kuntoutusohjelmien suunnittelua, sitouttaa asiakasta harjoittelemaan laaditun ohjelman mukaisesti ja näin varmistaa että asiakas saa parhaan mahdollisen tuen oman kuntoutusprosessin etenemiseen. Sportyplanner tarjoaa useita ominaisuuksia ja työkaluja, jotka voivat helpottaa fysioterapeutin työtä ja parantaa asiakkaiden hoitoa. Tässä artikkelissa kerromme näistä tarkemmin.

Sportyplanner tehostaa ja nopeuttaa asiakkaan kuntoutusta ja helpottaa fysioterapeutin työtä

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ovat Suomessa yleisiä ja mielenterveysongelmien jälkeen toiseksi yleisin sairauslomien syy. Fysioterapiassa tavoitteena on tarjota asiakkaalle tukea akuuttiin ongelmaan ja ennenkaikkea antaa asiakkaalle tukea omalla ajalla tapahtuvalle kuntouttavalle harjoittelulle. Vastaanottotyö on ajoittain kiireistä eikä aika aina riitä ohjelmien laatimiselle ennen uutta asiakastapaamista. Sportyplannerin avulla ammattilainen voi luoda valmiita harjoitusohjelmapohjia ja näitä pohjia hyödyntäen luoda ohjelmat nopeasti kunkin asiakkaan tarpeisiin. Ohjelma on myös mahdollista luoda vastaanoton aikana, kun ohjaat asiakkaallesi hänen tarpeisiin kuntouttavat harjoitteet.

Kuntoutusohjelma asiakkaan puhelimessa

Asiakkailla on käytössä ilmainen mobiilisovellus, josta luomasi ohjelmat ovat helposti katsottavissa. Ohjelma madaltaa kynnystä itsenäiseen harjoitteluun, kun asiakkaan ei tarvitse tukeutua pelkästään muistin varaan eli miten olet liikkeet ohjeistanut vastaanoton aikana. Etenkin, jos luot ohjelman asiakasta kuvaten (asiakas antaa tähän luvan), voit puhua ohjeet kuvatessasi videolle ja näin asiakas saa entistä parempaa tukea omatoimiseen harjoitteluun. Voit myös halutessasi määrittää harjoituspäivät asiakkaan kalenteriin ja sitouttaa siten asiakasta säännölliseen harjoitteluun. Asiakkaat voivat seurata harjoitusohjelmaa mobiilisovelluksessa ja varmistaa, että he suorittavat treenit oikein harjoitellessaan itsenäisesti. Asiakas voi merkitä harjoitukset suoritetuksi sekä kirjata kommentteja harjoituksesta ja kuntoutumisen edistymisestä.
Sportyplanner applikaatio kalenteri.

Ohjaus ja motivointi

Asiakkaasi arvostaa laadukasta, yksilöllisesti hänelle luotua sisältöä ja näin kuntoutusohjelman suorittaminen on todennäköisesti mielekkäämpää.  Digitaalinen kuntoutusohjelma tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden harjoitella ja seurata edistymistään missä ja milloin tahansa.  Mikäli sisällytät ohjaustoimintaan mukaan seurannan, pystyt helposti katsomaan asiakkaan tekemiä merkintöjä hänen kalenteristaan.  Sinulla on myös mahdollisuus viestiä asiakkaan kanssa. Asiakkaasi saa mobiilisovellukseen pushup notifikaation saapuneesta viestistä. Yhteydenpito on monesti asiakkaalle tärkeää ja tukee asiakasta jatkamaan harjoittelua. Sinä saat aina muistutusviestin asiakkaan lähettämästä viestistä sähköpostiisi. Kun ohjeistat asiakasta merkitsemään tehdyt harjoitukset kalenteriin, antaa tämä asiakkaalle myös visuaalisen palautteen tehdyistä treeneistä. Kuntoutuksen konkreettinen edistyminen niin treenipäiväkirjassa kuin todellisessa elämässä motivoi asiakasta suorittamaan treenit aikataulun mukaan. Selkeä konkreettinen tavoite vahvistaa motivaatiota ja suoritetut harjoitukset lisäävät minäpystyvyyden tunnetta. Suosittelemme siis säännöllisen harjoituspäiväkirjan pitämistä niin, että ne on myös aikataulutettu yhdessä asiakkaan kanssa hänen kalenteriinsa. 

Näin hyödynnät Sportyplanneria kuntoutuksen suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa

Yksilölliset kuntoutusohjelmat

Digitaalisella kuntoutusohjelmistolla voit luoda yksilöllisiä kuntoutusohjelmia ja videoituja treeniohjeita, jotka perustuvat potilaan erityistarpeisiin ja diagnoosiin. Tämä auttaa varmistamaan, että kuntoutus on tehokasta ja turvallista jokaiselle potilaalle. Voit hyödyntää Sportyplanner liikekuvastoa harjoitusten suunnittelussa tai luoda omaa kuva- ja videosisältöä, joista rakennat harjoituksia. Voit kirjata harjoitusohjelmaan liikekohtaisesti sarjat, toistot ja kuorman asiakkaan tarpeen mukaan.  Käytössäsi on laaja liikekirjasto kuntouttavaan harjoitteluun. Liikkeitä on helppo rajata valitsimien avulla. Voit tehdä rajauksia vaikeustason, lihasryhmän/alueen, välineen, aennon ja ominaisuuden (voima, hallinta, liikkuvuus, neudodynamiikka) mukaan. Lisäksi voit etsiä liikkeitä vapaata tekstihakua hyödyntäen.
Sportyplanner hyvinvointisovellus Planner liikevalitsin.
Kaikista liikkeistä on video, liikekuva(t), anatomiakuva ja suoritusohjeet tekstinä. Voit muokata tekstiohjeita ennen ohjelman tallentamista ja määrittää, tallennetaanko muokattu teksti kyseiseen ohjelmaan vai tallennatko luomasi tekstin oletustekstiksi (=laatimasi teksti tulee jokaiseen ohjelmaan). 
Sportyplanner liikekortti_1.
Voit luoda itsellesi erilaisia ohjelmapohjia. Näiden avulla nopeutat merkittävästi ohjelmanrakennusta eri asiakkaiden tarpeisiin. Voit määrittää ohjelmapohjien nimet juuri sinun tarpeisiin. Pohjat voi nimetä esimerkiksi alueen mukaisesti (rintaranka, hartiarengas, lantio jne). Ohjelmapohjat luodaan Ohjelmat-sivulla:
Sportyplanner hyvinvointisovellus ohjelmapohjat
Kun luot ohjelman, määritä sille haluamasi ohjelmapohja ennen tallennusta:
Sportyplanner hyvinvointisovellus valitse ohjelmapohja tagit.
Löydät jatkossa luomasi ohjelmat omista ohjelmapohjista. Avaa ohjelma, tee siitä kopio ja tee tarvittaessa tarvittavat muutokset ohjaamasi asiakkaan tarpeisiin.
Sportyplanner hyvinvointisovellus omat ohjelmapohjat.

Ohjelman rakennus asiakasta kuvaten

Voit luoda ohjelman nopeasti Sportyplannerilla kuvaamalla asiakasta tekemässä sinun ohjaamat liikkeet, tallentaa ohjelman ja jakaa sen asiakkaalle – kaikki tämä tapaamisenne aikana. Kuntoutusohjelman luominen Sportyplannerilla on nopeaa ja helppoa ja säästää aikaa. Jos keskität ohjelman laatimisen asiakastapaamisen yhteyteen, ei sinulla enää ole tarvetta palata ohjelmien luomiseen, kun asiakasohjaukset ovat kyseiseltä päivältä ohi. Asiakkaasi muistaa ohjaamasi liikkeiden oikeat suoritustekniikat paremmin, kun voi katsoa videon, jossa suorittaa liikkeet itse. Näin sitoutat asiakasta tehokkaammin itsenäiseen harjoitteluun.

Katso kuinka kuvaat asiakkaasta yksilöllisiä videoita ja tallennat harjoitusohjelman, video alla.

Aikaan perustuva treeni – Ajastettu treeni

Voit luoda Sportyplannerilla myös aikaan perustuvia treenejä. Aikaan perustuvilla treeneillä madallat kynnystä itsenäiseen harjoitteluun. Ajastettu treeni tarkoittaa sitä että voit määrittää kullekin liikkeelle työajan ja siirtymäajan seuraavaan liikkeeseen sekunteina. Voit kirjoittaa liikeohje -kenttään, mihin asioihin asiakkaan tulee liikkeessä kiinnittää huomiota tai miten asiakas liikkeen tekee. Tämä ohje näkyy siirtymäaikana.
Sportyplanner applikaatio aikatreeni aikaan sidottu treeni.
Aikaan perustuvan treenin avulla kynnys itsenäiseen harjoitteluun madaltuu, kun asiakas voi seurata treeniä ohjatusti sinun laatimiesi ohjeiden pohjalta. 

Asiakasviestintä

Viestit valikon kautta voit kommunikoida asiakkaiden kanssa. Kun keskität viestinnän Sportyplanneriin, ei sinulla enää ole tarvetta Whatsappiin tai vastaavaan viestikanavaan. Vähennät jatkuvaa vastaamisen tarvetta ja ylimääräistä sirpaleisuutta viestintään liittyen. Avaa haluamasi asiakas, valitse Viestit ja chattaa asiakkaan kanssa myös reaaliaikaisesti. Saat aina sähköpostiisi tiedon, kun asiakas on lähettänyt sinulle viestin.
Sportyplanner asiakasviestit valmentajan näkymä.
Sportyplanner applikaatiot viestit.

Edistymisen seuranta

Sportyplannerin avulla seuraat helposti asiakkaan harjoittelua. Kun asiakas pitää päiväkirjaa harjoittelustaan ja merkitsee antamasi harjoitukset suoritetuiksi, näkyvät ne sinulle asiakkaan kuukausikalenterista:
Sportyplanner asiakkaan kalenterin kuukausinäkymä.
Asiakkaan mobiilisovelluksessa on kuukausikalenteri, josta hän näkee tulevat harjoitukset. Suoritetut harjoitukset näkyvät asiakkaalle turkoosilla värillä ja tekemättömät/tulevat harjoitukset punaisella.
Sportyplanner asiakkaan kuukausikalenteri applikaatio.
Kuntoutusprosessia tukee se, että määrität harjoitukset asiakkaan kalenteriin. Tämä on tärkeä tehdä yhdessä asiakkaan kanssa eli keskustella, mihin asiakas voi itsensä sitouttaa. Kun asiakas kertoo, mitkä päivät hänelle tyypillisesti sopivat, valitset nämä päivät harjoituspäiviksi sekä määrität harjoitusjakson keston viikkoina.
Sportyplanner harjoitusten määrittäminen Plannerissa.
Sinun on helppo tarkistaa ennen seuraavaa vastaanottokäyntiä, miten asiakas on ohjelmaa noudattanut. Tällöin sinulla on myös hyvä mahdollisuus keskustella mahdollisista haasteista, mikäli asiakas ei ohjelmaa ole juurikaan noudattanut. On tyypillistä, että ihmiset yliarvioivat omia mahdollisuuksiaan. Siksi on tärkeää, että ohjelmat on matalan kynnyksen mukaan laaditut ja harjoitusmäärä sovitaan mieluummin hieman alakanttiin sen sijaan, että kalenteri täytetään liian monilla harjoituksilla. 

Lomakkeet ja dokumentit seurannan tukena

Voit luoda Sportyplannerin avulla myös kyselyjä kartoittamaan esimerkiksi asiakkaan tämän hetkistä toimintakykyä. Lomakkeiden avulla voit myös teettää erilaisia toimintakyvyn testejä, joihin asiakas pääsee helposti vastaaamaan mobiilisovelluksessa. Voit myös linkittää asiakkaalle erilaisia dokumentteja, jos sinulla on käytössä Googlen, Microsoftin tai vastaavan palvelun verkkoasema. Vie dokumentti verkkoasemallesi ja anna siihen katseluoikeus asiakkaalle. Liitä sitten dokumentin linkki Sportyplanneriin Dokumentit-sivulle.
Sportyplanner dokumentit valmentajan näkymä.

Organisaatiotoiminnot tuovat yrityksellesi kustannussäästöjä 

Jos toimit yrittäjänä, mietit varmasti, miten teknologisten ratkaisujen avulla voit edistää työntekijöiden työtä ja ajankäyttöä. Sportyplannerissa on mahdollista liittää yksittäisiä käyttäjiä samaan organisaatioon. Yrityksen pääkäyttäjä voi hallinnoida organisaation käyttäjätilejä lisäämällä organisaatioon uusia käyttäjiä ja poistamalla käyttäjätilin tai siirtämällä tämän toiselle henkilölle (henkilöstömuutosten johdosta).

Brändää Sportyplanner yrityksen omalla logolla

Yrityksen pääkäyttäjä voi ladata Asetukset -sivulta tililleen yrityksen oman logon. Kun pääkäyttäjä kutsuu organisaatioon muita käyttäjiä, tallentuu yrityksen logo automaattisesti myös heidän tililleen tilin luomisen yhteydessä. Yrityksen logo näkyy asiakkaille applikaation yläosassa ja myös tulosteissa.
Sportyplanner applikaatio valmennus oma logo.

ORGANISAATION OHJELMAPOHJAT JA LIIKKEET

Organisaatiossa kuka tahansa henkilö voi luoda harjoitusohjelmia ja määrittää sen organisaatiotason ohjelmaksi. Tällä tavalla on mahdollista luoda kustannustehokkaasti valmiit ohjelmapohjat organisaation työntekijöiden käyttöön. Organisaatiotason ohjelmat löytyy ohjelmat-sivulta oman painikkeen alta.
Sportyplanner hyvinvointisovellus valitse ohjelmapohja tagit.
Kun työntekijä valitsee organisaatiotason ohjelman ja hyödyntää sitä pohjana omassa asiakastyössään, tekee hän siitä ensin kopion omalle tililleen ja muokkaa sitten asiakkaan tarpeisiin.  Kun organisaation työntekijä luo Sportyplannerissa oman liikkeen, hän voi määrittää tämän Organisaatiotason liikkeeksi. Liike on tällöin kaikkien organisaation työntekijöiden käytettävissä. Tämä tuo organisaatiolle merkittävää kustannussäästöä. Lisäksi liikkeet tuovat yhtenevyyttä ohjelmien laatimiseen.

Luo pitkäaikaisia asiakassuhteita kokonaisvaltaisen valmentamisen avulla

Onko sinulla kuntouttavan asiakastyön lisäksi myös valmennustoimintaa? Ohjaatko asiakkaita myös elintapamuutoksiin liittyen tai tavoitteellisempaan harjoitteluun esimerkiksi kuntosalilla? Sportyplanner sisältää kuntouttavien liikkeiden lisäksi laajan liikekirjaston kunto-ominaisuuksia kehittävistä liikkeistä (voima, nopeus, liikkuvuus, kestävyys). Liikekuvastossa on muun muassa useiden laitevalmistajien kuntosaliliikkeet (Precor, Matrix, Technogym, Nautilus, Hur) sekä omalla kehonpainolla ja eri välineillä tehtäviä liikkeitä. Sportyplanner tarjoaakin markkinoiden tehokkaimman alustan yhdistää kuntouttava ja kuntoa kohottava harjoittelu. Kokonaisvaltaisten palveluiden tarjoaminen on myös kilpailuetu: Luot pitkäaikaisia asiakassuhteita ja lisäät yrityksesi liikevaihtoa.

digitaalisuus luonnollisena osana asiakastyötäsi

Sportyplanner on monipuolinen työkalu fysioterapeuteille ja fysioterapia yrityksille tehostamaan potilaiden hoitoa, tarjoamalla suoran kanavan viestintään ja tarjoamalla mahdollisuuden automatisoida osan päivittäisestä työstä. Teknologiaa hyödyntämällä terveydenhuollon tarjoajat voivat tarjota asiakkailleen laadukkaita palveluita, sekä sitouttaa asiakasta itsenäiseen harjoitteluun ja edistämään omaa kuntotusprosessia. 

Tutustu Sportyplanneriin

Testaa Sportyplanneria maksutta. Luo tunnus tästä.

Varaa Sportyplanner demo-aika

Ota yhteyttä ja sovitaan ohjelmiston esittelyaika. Näin saat selkeän käsityksen, miten Sportyplanner toimii ja voit hyödyntää sitä tehokkaasti omassa työssäsi. Jarmo Pakkala jarmo@sportyfly.fi Puh. 050 336 5365

Saatat pitää myös näistä

Taukojumppaa oppitunneille

Taukojumppaa oppitunneille

Tauota oppitunteja tehokkaasti Breeik taukojumppilla Taukojumppa on tehokas tapa piristää oppituntien välillä istumisesta kangistunutta kehoa ja mieltä. Liikunnan...

lue lisää