Arvotyöskentely on avain onnistuneeseen elämäntapamuutokseen

Kuntosali Well Gym

Sportyplanner

Luo yksilölliset harjoitusohjelmat, ravinto-ohjelmat, laadukkaat valmennukset ja verkkokurssit.

Arvotyöskentely on avain onnistuneeseen elämäntapamuutokseen

Ajankohtaista, Blogi

Tue asiakastasi elämäntapamuutoksessa arvojen kirkastamisen avulla

Tässä artikkelissa kerron, miten valmentajana voit auttaa asiakkaitasi elämäntapamuutoksen tekemisessä arvotyöskentelyn avulla. Kun asiakas pysähtyy pohtimaan, mikä on hänelle tärkeää ja mihin hän haluaa käyttää rajallista aikaansa, on hänen helpompi asettaa tavoitteita, jotka ovat näiden itselle tärkeiden asioiden suuntaisia.  Käyttäytymisen muutoksesta tulee pysyvämpää, kun oppii toteuttamaan tekoja, jotka palvelevat omia arvoja, myös silloin kun erilaiset esteet asettuvat tielle.

Miten sitten voit tukea asiakastasi elämäntapamuutoksessa, jossa melko varmasti tulee vastaan erilaisia kiviä ja karikoita? Selkeä suunnitelma terveelliseen syömiseen, hyvin laadittu harjoitusohjelma fyysisen kunnon kohottamiseen ja toimivat vinkit palautumiseen? Näitä ohjeita netti on jo pullollaan, mutta väestön toimintakyky ei kuitenkaan ole viimeisten vuosien aikana parantunut. Elintapaohjauksessa ei kannata lähteä liikkeelle pelkästään keskittymällä liikuntaan, ravintoon ja palautumiseen. Toki ne ovat valmennuksen keskiössä, mutta jos ne jäävät liian irralliseksi itselle merkityksellisistä asioista omassa elämässä, on pysyvää muutosta elintapoihin liittyen vaikea saavuttaa. 

Mikä on sinulle tärkeää?
Mistä asioista sinä haluat pitää kiinni?
Mihin sinä haluat käyttää aikaasi?

Nämä kysymykset auttavat asiakasta pääsemään kiinni hänelle tärkeistä arvoista. Arvoja voi lähteä tarkastelemaani elämän eri osa-alueiden kautta. Terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi muita keskeisiä elämän osa-alueita, joissa voi toteuttaa omia arvojaan, ovat muun muassa perhe, puoliso tai elämänkumppani, ystävät, opiskelu ja itsensä kehittäminen, työ sekä harrastukset ja vapaa-aika. Ihmisillä nämä painottuvat hyvin eri tavoin. Yhdelle itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen on tärkeää, toinen haluaa käyttää aikaansa ystävyyssuhteiden vaalimiseen ja kolmas erityisesti perheen parissa. Arvot ovat jokaiselle ihmiselle hieman erilaisia eikä niitä voi laittaa paremmuusjärjestykseen. Valmentajana onkin tärkeä tiedostaa, että esimerkiksi terveys itsessään ei välttämättä ole asiakkaalle niin tärkeää kuin se itselle on. Asiakas ei ehkä saa samalla tavalla mielihyvää liikunnasta tai koe terveelliseen ravitsemukseen tai fyysiseen olemukseen panostamista itsessään tärkeäksi.

Arvoja on turha lähteä selkiyttämään kysymyksellä “Miksi”

Otetaan esimerkiksi kierrättäminen, jonka itse koen tärkeäksi. “Miksi kierrättäminen on sinulle tärkeää?” Äkkiä voisi ajatella, onko omalla kierrättämisellä mitään merkitystä, kun jäteongelmat ovat valtavia monissa muissa maissa ja saastuttavat omista teoista huolimatta. Tämä väittely puolesta tai vastaan on hyödytöntä, koska oma mielemme on erittäin tehokas keksimään mitä erilaisempia syitä ja ratkaisuja mihin tahansa ongelmaan liittyen. Eikä tämä väittely tuottaisi koskaan tyydyttävää lopputulosta.  Mielemme on kehittynyt tässä järkeilyssä melkoiseksi mestariksi tuhansien vuosien evoluutiotyön tuloksena, mutta mielen toiminnasta lisää seuraavissa artikkeleissa. 

Jos ihminen kokee kierrättämisen tärkeäksi, tulee palkitsevuus siitä, että tekojen toteuttaminen tuottaa onnistumisen kokemuksen, mielihyvää tai tyydytystä. Se, että voi huolehtia ympäristöstään omien tekojen kautta, on palkitsevaa, riippumatta siitä mitä ongelmia muualla ympäristöön liittyen olisi. Palkitsevuus tulee myös siitä, että tietää syvällä sisimmässään toimivansa arvojensa mukaisesti.

“Miksi” kysymyksen sijaan arvoja tulee lähestyä kysymyksellä “miten”

Olemme kaikki vuorovaikutuksessa itsemme, toisten ihmisten ja ympäristön kanssa, joten tarkastelun kohteeksi pitää miksi kysymyksen sijaan ottaa se, miten ihminen haluaa olla tai toimia suhteessa itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön.

Kysymyksien, kuten: “Miten sinä haluat toimia työpaikalla esimerkiksi työkavereitasi kohtaan?” tai “Miten haluat pitää huolta terveydestäsi?”, avulla päästään jo paremmin kiinni siitä, mikä on asiakkaalle tärkeää ja mistä asioista hän haluaa pitää kiinni. Kun kirkastaa itselleen, että haluaa olla yllä olevaan kysymykseen liittyen työyhteisössä muita kohtaan huomaavainen, tasa-arvoinen ja jämäkkä, olisi tärkeä että nämä arvot näkyvät myös omassa käyttäytymisessä: Haluat tervehtiä heitä, vaikka sinulla olisi ollut kiireinen aamu ja taistelua kiukuttelevien lasten kanssa tai pyrit jakamaan työtehtävät alaisille tasapuolisesti niin että omat mieltymyksesi työntekijöistä (kuka on hyvä tyyppi ja kuka taas ei) eivät vaikuta päätökseen tai osaat rajata omat tehtävät niin, että et ota vastaan tehtäviä, jos työkuormasi on jo tapissa. Jämäkkyys siis näkyy siinä, että sinun ei tarvitse miellyttää muita ja esittää työpaikalla hyvän työntekijän roolia. Tämä ei ole helppoa ja kohtaat varmasti vaikeita tunteita ja ajatuksia esimerkiksi tilanteessa, jossa sinun pitäisi jämäkästi kertoa, ettet nyt pysty tekemään uutta tehtävää ennen kuin olet saanut edelliset tehtävät hoidettua.

Arvojen mukainen toiminta ei siis aina ole helppoa ja vastaan tulee haastavia tilanteita, joihin liittyy vaikeita tunteita ja ajatuksia. Oman elinvoimaisuuden kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että ne eivät ohjaa liikaa käyttäytymistäsi, vaan pystyt pysymään arvojesi suunnassa eli käyttäytymisesi palvelee sinulle tärkeitä asioita.

Vaikka terveys ei olisikaan kaikille arvolistalla top 3:ssa, antaa hyvä terveys mahdollisuuden toteuttaa itselle monia tärkeitä asioita ja siksi arvotyöskentely antaa käyttäytymisen muutokselle syvemmän merkityksen. Motivaatiota vahvistaa se, kun asiakas löytää yhteyden itselle tärkeiden asioiden ja käyttäytymisen muutoksen välille. Olen itse valmentajana voinut todistaa tämän monien asiakkaiden kanssa: Kun asiakas on alkanut pitää enemmän huolta itsestään panostamalla liikuntaan, terveelliseen ruokavalioon ja riittävään palautumiseen, on hän vähitellen lisännyt omia voimavarojaan ja pystynyt toteuttamaan enemmän itselle tärkeitä asioita. Asiakkaalle on ollut esimerkiksi tärkeää olla läsnä lasten kanssa ja että hän jaksaisi touhuta heidän kanssaan työpäivien jälkeen. Muutos omassa terveyskäyttäytymisessä on vähitellen mahdollistanut näiden asioiden paremman toteuttamisen. Tai asiakas on saanut enemmän voimavaroja työn suorittamiseen, joka on  hänelle tärkeää (itsensä kehittäminen on hänelle tärkeä arvo). Palkitsevuus tulee siis pitkän ajan seurauksista, kun ei luovuta eteen tulevien vastoinkäymisten edessä, vaan jatkaa sinnikkäästi tekojen toteuttamista. Terveyteen panostaminen on tästä erittäin hyvä esimerkki. Myönteiset muutokset eivät näy heti vaan pidemmällä aikavälillä. 

Arvot eroavat tavoitteista

Arvot eivät ole samalla tavalla niin konkreettisia kuin tavoitteet. Tämä johtuu siitä, että arvoja ei varsinaisesti voi saavuttaa. Jos asiakkaalla on lapsia ja he ovat hänelle tärkeitä, asiakas voi tehdä tekoja, jotka ovat tähän arvoalueeseen kuuluvia. Hän voi viettää aikaa lasten kanssa leikkien ja pelaten, lukea heille kirjaa, auttaa heitä koulutehtävien tekemisessä, opettaa heitä pitämään huoneensa siistinä ja niin edelleen. Samalla tavalla perheetön asiakas voi tehdä käytännön tekoja jollakin toisella itselleen tärkeällä elämän osa-alueella.

Ihminen voi siis tehdä tekoja, jotka ovat hänen arvojen suuntaisia, mutta arvoa kuten yllä olevassa esimerkissä vanhemmuuteen liittyen välittämisessä, läsnäolossa tai kannustamisessa ei voi koskaan tulla täysin valmiiksi. Vai oletko joskus kuullut ihmisestä, joka harjoitteli 10 vuotta kannustamista ja tuli siinä sitten valmiiksi? Arvoja voikin havainnollistaa ilmansuunnan avulla, kuten psykologi Arto Pietikäinen kirjassaan Kohti arvoistasi (2014) kirjoittaa. Arvot ovat kuin suunta länteen: Voit aina kulkea länttä kohti pääsemättä kuitenkaan perille. Samalla tavalla voit aina kulkea arvoja kohti tekemällä arvojen suuntaisia tekoja. Voit vaalia terveyttäsi liikkumalla säännöllisesti. Et kuitenkaan koskaan tule terveyden osalta valmiiksi. Jos ystävyyssuhteet ovat sinulle merkityksellisiä ja sinulle on tärkeää olla auttavainen, vain tekoja tekemällä kuljet tuota arvoa kohti. Ystävyydenkään osalta et tule koskaan valmiiksi vaan säännöllisten tekojen kautta tuot tätä arvoa näkyväksi.  Toinen vertaus on ajatella arvoja kompassin suuntana. Kun tunnistat arvosi, toimivat ne ikäänkuin kompassin suuntana. Välillä on tärkeä pysähtyä ja ottaa kompassi esille; katsoa mihin olet menossa? Oletko oikeassa, arvojesi mukaisessa suunnassa? Terveyden osalta voit tarkastella viimeistä viikkoa: Mitä käytännön tekoja olet tehnyt, jotka palvelevat terveyden vaalimista?

Tavoitteet sen sijaan ovat usein huomattavasti konkreettisempia: Voit asettaa tavoitteeksi opiskella itsellesi uuden ammatin, juosta puolimaratonin, tehdä keittöremontin, käydä tulevalla viikolla kuntosalilla kaksi kertaa tai tehdä tänään ruokaa yhdessä perheen kanssa. Tavoite on siis jotain, jonka voit joko saavuttaa tai et saavuta.

Tämä voi olla myös yksi syy siihen, miksi niin moni jojoilee painon kanssa. Kun painonpudotusta ei sidota itselle merkityksellisiin asioihin, vaan se jää ainoastaan tavoitteen tasolle (esim. haluan pudottaa painoa 10 kiloa), voi tavoitteen saavuttamisen jälkeen paino vähitellen palata pudotusta edeltäviin lukemiin. Tavoitepainossa pysymistä auttaa se, että tavoite on asetettu palvelemaan omia arvoja.

Edellisessä kappaleessa nostin esille kaksi asiakasesimerkkiä, joista toiselle perhe ja toiselle työ olivat tärkeitä. Kun he selkiyttivät itselleen, mikä oikeasti on heille tärkeää ja mihin he haluavat käyttää aikaansa, oli heidän vähitellen helpompi sitouttaa itseä myös terveyttä edistävien tekojen toteuttamiseen kuten painonpudotukseen. Toiselle tämä muutos antoi voimavaroja olla paremmin läsnä ja aktiivinen lasten kanssa ja toiselle mahdollisuuden toteuttaa itseään haastavaan, mutta palkitsevaan työhön liittyen.

Miten autat asiakasta selkiyttämään, mikä on hänelle tärkeää?

Ei ole itsestäänselvyys, että arvot olisi helppo tunnistaa. Voi olla, että arki on vain napannut otteeseensa ja elämästä on tullut tasaista puurtamista ja suorittamista. Niiden esille ottaminen on kuitenkin palkitsevaa, koska arvotyöskentelyn avulla saa omalle toiminnalleen syvemmän merkityksen: Tavoitteet voi siten sitoa palvelemaan omia arvoja.

Arvojen kirkastamiseen on olemassa hyviä tehtäviä ja alla on kaksi, joita voit hyödyntää omassa asiakastyössäsi. On tärkeää, että tehtävään varaa riittävästi aikaa. Ja hyvä on myös muistuttaa asiakasta, että tehtävän tekeminen on vain ensimmäinen vaihe työskentelyssä. Tämän jälkeen huomio suunnataan tavoitteisiin ja ne sidotaan itselle merkityksellisiin asioihin. Muutosta aletaan rakentamaan pienien päivittäisten tekojen kautta ja asetetaan lyhyen aikavälin tavoitteita, jotka ovat itselle realistisia saavuttaa. Kun lyhyen aikavälin tavoitteet toteutuvat, on helpompi jatkaa matkaa kohti pitkän aikavälin tavoitetta. Ja vaikka tavoitteeseen, esimerkiksi tiettyyn kilomäärään esimerkiksi painonpudotuksessa ei pääsisikään, voi silloinkin jatkaa valitsemallaan tiellä, joka vie kohti parempaa terveyttä ja terveys taas mahdollistaa monien muiden itselle merkityksellisten asioiden toteuttamisen.

Muistopuhe tai juhlapuhe

Pyydä asiakasta kuvittelemaan itsensä omiin hautajaisiin. Jostain kohtalon oikusta hän on päätynyt henkenä muistotilaisuuteen, jossa hän näkee omia perheenjäseniään, ystäviä ja sukulaisia. Voit auttaa asiakasta pääsemään paremmin tunnetasolla kiinni tilanteesta kuvailemalla hänelle ympäristöä, jossa tilaisuus tapahtuu ja kertomaan, keitä paikalla on: Mahdollisesti puoliso, omat lapset, läheiset ystävät, sukulaisia, työkavereita ja naapureita. Pyydä sitten asiakasta kertomaan, mitä hän haluaisi itsestään sanottavan näiden läheisten ihmisen äänellä. Mistä asioista hän haluaisi itsensä muistettavan näiden ihmisten kertomana: Mitä asiakas oli elämässään tehnyt, mitkä asiat olivat olleet hänelle tärkeitä, mistä asioista hän oli pitänyt kiinni.

Kiinnitä huomiota siihen, että annat asiakkaan viipyä riittävän pitkään kunkin henkilön kohdalla, jotta hän voi rauhassa kertoa haluamansa asiat ja siirry vasta sitten seuraavaan henkilöön. 

Muistopuheen avulla voit auttaa asiakastasi saamaan paremmin kiinni hänelle tärkeistä asioista kuin pelkästään kysymällä, mikä hänelle on tärkeää. Ammattilaisena on myös tärkeä tulkita asiakkaan tilannetta eli onko tehtävä hänelle sopiva. Jos oman kuoleman ajattelu tuntuu liian ahdistavalta, voi muistopuheen sijaan teettää tehtävä juhlapuheena, jossa asiakas kuvittelee itsensä esimerkiksi omiin 80-vuotisjuhliinsa ja näkee siellä itselleen tärkeitä ihmisiä. Mitä asiakas haluaisi heidän sanovan itsestään? Mistä hän haluaisi itsensä muistettavan heidän kertomana?

Arvoanalyysi tehtävä

Omia arvoja voi myös kirkastaa tarkastelemalla itselle tärkeitä asioita elämän eri osa-alueiden kautta. Tätä kutsutaan arvoanalyysiksi.

Voit teettää asiakkaallesi arvoanalyysin pyytämällä ensin asiakasta arvioimaan eri elämän osa-alueiden tärkeyttä asteikolla 1-10 (1=ei lainkaan tärkeää…10=erittäin tärkeää). Näitä ovat muun muassa: Puoliso, omat lapset, ystävyyssuhteet, harrastukset ja vapaa-aika, terveys ja hyvinvointi, työ, itsensä kehittäminen, ympäristö, henkiset asiat. Arvoja ei tarvitse pistää paremmuusjärjestykseen eli eri arvot voivat olla pisteytyksen osalta saman suuruisia. 

Pyydä tämän jälkeen asiakasta pohtimaan, miten kukin näistä on näkynyt hänen toiminnassaan viimeisen viikon aikana. Eli asiakas pisteyttää jälleen kunkin kohdan asteikolla 1-10. Jos asiakas kokee, että oma toiminta vastaa tärkeyttä, ei pisteytyksen osalta juurikaan tule eroavaisuuksia. Jos tärkeys ja toiminta eivät kohtaa (esimerkiksi terveys arvona olisi asiakkaalle 8, mutta toteutuminen 5), kannattaa tästä keskustella ja kysyä, nostiko tehtävä esille jotain, mihin hän haluaisi muutosta. Olen itse huomannut, että tämä tehtävä on ollut monelle silmiä avaava. Monella on ristiriitaa työhön ja muuhun elämään liittyen. Työ vie liikaa aikaa ja asiakkaalla on tunne, että sen johdosta resurssit eivät enää riitä terveyden vaalimiseen. Siten elämäntapamuutoksen ensimmäiseksi tehtäväksi saattaakin muodostua se, että asiakas alkaa vapauttamaan kalenteristaan aikaa itselleen hyvinvointinsa vaalimiseksi. 

Arvoanalyysin avulla voi saada paremmin kiinni siitä, mihin oikeasti haluaa käyttää aikaansa ja siten tavoitteiden asettamisesta tulee merkityksellisempää ja mahdollisesti myös helpompaa.

Arvotyöskentely on avain elämäntapamuutoksen onnistumisessa

Arvotyöskentely on tärkeää etenkin silloin, kun ohjaat asiakasta elämäntapamuutoksessa. Elinvoimaisuutta lisää nimenomaan se, että tietää, mikä on itselleen tärkeää ja että ottaa paremmin ohjat omasta toiminnasta niin, että tärkeys konkretisoituu käytännön tekoina. 

Kun autat asiakasta selkiyttämään, mikä on hänelle tärkeää ja mihin hän haluaa muutosta, on myös tavoitteet helpompi sitoa palvelemaan niitä. Esimerkiksi “Haluan pudottaa painoani, jotta voisin lisätä omaa jaksamistani ja olla aktiivisempi lasteni kanssa”. Tämä helpottaa myös valitussa suunnassa pysymistä, kun vastaan tulee erilaisia esteitä. Nämä esteet ovat usein oman mielen sisäisiä, vaikeita tunteita ja ajatuksia, jotka vaikeuttavat käyttäytymisen muutosta. Esteistä ja niiden ylittämisestä lisää seuraavassa artikkelissa. 

Kirjallisuutta:

  1. Pietikäinen, A. 2014. Kohti arvoistasi. Duodecim.
  2. Hayes, S., Strosahl, K. & Wilson, K. 2016. Acceptance and commitment therapy. Second edition. The process and practice of mindful change. The Guilford Press.

Sportyplanner ohjelmisto tukee asiakasta elämäntapamuutosprosessin aikana

Kun valmennat asiakkaita elintapamuutoksissa, auttaa sinun työtäsi se, että käytössäsi on ohjelmisto seurantaan ja harjoitusohjelmien laadintaan. Sportyplannerin avulla laadit asiakkaille treeni- ja ruokavalio-ohjelmat laajan ohjelma- ja liikekuvaston avulla. Voit myös luoda ja jakaa mitä tahansa sisältöä kuvina, videoina ja tekstinä.

Seuraat helposti miten asiakkaasi pysyvät yhdessä asettamissanne tavoitteissa. Asiakkailla on käytössä helppokäyttöinen applikaatio, jossa he voivat katsoa laatimasi harjoitusohjelmat ja pitää uni-, paino-, ruokavalio- ja liikuntapäiväkirjaa sekä lähettää sinulle viestejä. Sportyplannerin asiakashallinta helpottaa työtäsi, kun voit seutata haluamasi asiakkaan tallentamia suorituksia ja asiakaskohtainen tieto pysyy samassa paikassa.

Testaa Sportyplanneria maksutta – ei sitoumuksia.

Saatat pitää myös näistä

Taukojumppaa oppitunneille

Taukojumppaa oppitunneille

Tauota oppitunteja tehokkaasti Breeik taukojumppilla Taukojumppa on tehokas tapa piristää oppituntien välillä istumisesta kangistunutta kehoa ja mieltä. Liikunnan...

lue lisää